Bo Norrving – bidrog till att sätt stroke på agendan i världen. Foto: Tove Smeds

Läkaresällskapets Ingvarpris på 30 000 kronor delas ut till minne av professor David Ingvar, legendarisk forskare och neurolog.

Motiveringen till valet av årets pristagare lyder: »Professor Bo Norrvings framgångsrika karriär spänner över de senaste decenniernas fantastiska framsteg inom strokevården. 1991 publicerades Swedish Aspirin Low-Dose Trial (SALT) i Lancet med Bo Norrving som korresponderande författare. Den epokgörande studien visade att aspirin i lågdos förebygger stroke, en behandling som är standard än idag. Bo Norrving var pionjär för införandet av ultraljudsundersökning av kärlträdet vid cerebrovaskulär sjukdom. Han är vidare känd för sina arbeten om småkärlssjukdom, stroke i bakre skallgropen och stroke hos unga.«

Bo Norrving har publicerat över 400 arbeten under sin karriär och har i hög grad bidragit till att sätta stroke på agendan inte bara i Norden utan även i globalt perspektiv, inkluderande utvecklingsländer. Han är fortsatt aktiv som forskare och kliniker och är ordförande för Riks-stroke, världens kanske största heltäckande strokedatabas.