Meliha C Kapetanovic – forskar kring reumatism.

Meliha C Kapetanovic arbetar som överläkare vid reumatologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Hennes forskning fokuserar i huvudsak på vaccinationer vid autoimmuna sjukdomar. Hon har bland annat studerat hur vaccinationssvar påverkas av olika antireumatiska läkemedel, och hennes forskning har stor betydelse för hur vaccination ska ges i relation till läkemedelsbehandling.  

Meliha C Kapetanovic studerar även utfall av antireumatisk behandling, i första hand biologisk sådan, vid tidig reumatoid artrit (RA). Hon vill identifiera faktorer av betydelse för långvarig remission hos RA-patienter. En undersökning av ett nationellt patientmaterial pekar ut tidigt insatt antireumatisk behandling som den viktigaste faktorn för remission. Som uppföljning av dessa rön har en ny mottagning inriktad på att tidigt identifiera patienter med sannolik RA inrättats vid reumatologiska kliniken i Lund.   

Meliha C Kapetanovics forskning belönades med Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium på 50 000 kronor.