Gunilla Wirström har jämfört två laxermedel. Foto: Barabild

I en studie på 171 patienter i Stockholm har hon jämfört två laxermedel, ett äldre och ett relativt nytt med vissa smak- och luktmodifierande åtgärder gjorda av tillverkaren. De båda preparaten var i stort sett lika effektiva att rengöra tarmen, enligt studien. Däremot upplevde patienterna att det nya laxermedlet både smakade och luktade bättre. Gunilla Wirström ska använda forskningsbidraget från Praktikertjänst för att presentera sina rön i en vetenskaplig tidskrift under nästa år.