Årets handledare Henrik Berntsson stöttar AT-läkarna när de lär sig stå på egna ben. Foto: Karin Lönroth

Henrik Berntsson får priet för att han »…alltid försöker ta sig tid att förklara och utveckla resonemang kring behandling och förlopp hos de sjukdomar man möter«, och vidare för att han får AT-läkarna »…att tänka själv, på ett mycket utvecklande sätt och att vi på så vis får bättre befästning av kunskaperna«. Det gör inlärningen mer utvecklande och stimulerande, enligt SYLF:S motivering.

Där understryks också att Årets handledare är noga med att följa upp: »Har man ställt en fråga till honom försöker han i fall där man visar sin osäkerhet, tydligt följa upp. Det ger en extra känsla av trygghet, och gör att man vågar stå på egna ben.«

Konstruktiv feedback på direkten är en annan av hans styrkor, liksom »bra motfrågor« i samband med diskussioner om kliniska problem.