Andreas Edsfeldt – ung, framgångsrik, banbrytande, prisad. Foto: Erik Lindblad

Andreas Edsfeldts forskning bedöms av priskommittén som »banbrytande« och av »stor klinisk betydelse för många människor över hela världen«.

– Målet är att förstå hur diabetes påverkar läkningsprocessen i kärlväggen och därigenom kunna finna nya riskmarkörer och behandlingsvägar för att förebygga hjärt-kärlsjukdom, säger Andreas Edsfeldt i ett pressmeddelande.

Han och kollegerna har redan konstaterat en brist på stabiliserande proteiner och tillväxtfaktorer i kärlväggarna hos patienter med diabetes typ-2, en upptäckt som kan vara en delförklaring till den ökade hjärt-kärlrisken.

– Det jag gör nu är att jag med nya metoder försöker förstå bakgrunden till den här skillnaden på cellnivå, säger Andreas Edsfeldt.