Åsa Nilsdotter – elfteterminarnas val till vinnare av vandringspriset. Foto: Privat

Åsa Nilsdotter har nominerats till priset av studenterna på läkarprogrammet termin 11 i Linköping. De tycker att Åsa är en fantastisk person och läkare, vars insatser på utbildningen verkligen förtjänar att lyftas. 

Läkarstudenternas motivering till val av pristagare lyder:  

»Värme, engagemang och humor är något som utmärker Åsa både som föreläsare och handledare. Genom sin uppmuntrande och utmanande handledarstil hjälper Åsa nyblivna kandidater till att växa in i läkarrollen medan hon under föreläsningarna får den mest korkade studenten att förstå vad som är viktigt inom infektionsmedicin. Ingen fråga är för dum, Åsa svarar alltid med respekt och hon bidrar därmed till att skapa en öppen kultur. Att hon även lyckades införliva skämt och teater under sina föreläsningar bidrog till att de blev än mer minnesvärda. Det är tydligt att Åsa vill studenternas bästa och hennes engagemang och handledarstil är i högsta grad inspirerande.«