Många mottagare av läkarstudenternas pedagogiska pris 2018. Foto: Mia Konradsdal

De som får utmärkelsen i år är (fr v i bild) Viking Huss (reumatologi), Hanna Danielsson (AT-läkare), Patrik Ivert (AT-läkare), Moa Simonsson (kardiologi), Sofia Klavebäck (AT-läkare) och Veronica Profir, (FO akut) (saknas på bild). Klinisk utbildningsmottagning (KUM) tilldelades pris för bästa placering och diplomet mottogs av KUM-studierektor Magdalena Ellinder.

Priset delades ut av Ann-Sofie Backman, studierektor T5-6 Inst MedS, KI.