Simon Rundqvist, årets handledare flankerad av ST-läkarna John Samuelsson och Hanna Tilander. Foto: Johan Gyllensvärd

Årets bästa handledare hyllades med en vandringspokal, ett diplom samt en monetär gåva till Unicef.

ST-läkarna inom pediatrik motiverar sitt val enligt nedan:

»Med oförtruten energi och entusiasm bidrar hans klokskap till att berika sin omgivning och få oss ST-läkare att utvecklas till det bättre. Hans lugn och glädje inför sitt arbete smittar av sig och bidrar till klinikens positiva klimat. Som kollega har han alltid tid över för frågor som han besvarar på ett lättbegripligt sätt.«