Niels West.

Motiveringen till priset framhåller att Niels West under mer än tio år på eget initiativ systematiskt utbildat läkare i början av sina karriärer om korrekta indikationer för antibiotika i öppenvård, liksom om sambandet mellan felaktig och överdriven användning av antibiotika och uppkomst av antibiotikaresistens.

Niels West har »… kopplat samman studier och forskningsresultat med konkreta patientfall från sin egen verksamhet och skapat engagemang bland en stor grupp yngre läkare för dessa viktiga frågor«, skriver infektionsföreningen i motiveringen till priset. »Niels West har även deltagit aktivt i det lokala teamets STRAMA-arbete med målet att få till en rationell användning av antibiotika och minska risken för uppkomst av antibiotikaresistens. Hans arbete har med stor sannolikhet bidragit till de goda resultat Region Gävleborg kunnat uppvisa under senare år med sjunkande antibiotikaförbrukning i öppen vård.«

Gävle infektionsläkareförenings pris delas ut sedan 2015 årligen till person eller enhet som med sin gärning gjort avgörande insatser inom området infektionssjukdomar.