Fem nya professorer på Sophiahemmet högskola, fr v: Marie Wickman Chantereau, Hanne Tønnesen, Claes Hultling, Eva Skillgate, Maria Hagströmer. De installerades under högtidliga former i Blå Hallen, Stockholms stadshus. Foto: Thomas Henrikson

Maria Hagströmer, ny professor i vårdvetenskap, är legitimerad fysioterapeut och programansvarig för forskarutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. Målet med forskningen är att genom innovativa interventioner öka funktion och hälsa bland personer med funktionsnedsättningar.

Eva Skillgate, ny professor i vårdvetenskap, är legitimerad naprapat, folkhälsovetare och forskargruppsledare för MUSIC (Musculoskeletal & sports injury epidemiology center). Målet med forskningen är fördjupad kunskap om varför långvariga besvär och skador i muskler, leder, rygg och nacke uppstår, och om hur de kan förhindras, diagnostiseras och behandlas.

Hanne Tønnesen, ny adjungerad professor i hälsofrämjande vetenskap, är professor, kirurg och överläkare på Beroendecentrum i Malmö och direktör för WHO-CC for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals & Health Services (i Köpenhamn) och för WHO-CC for Implementation of evidence-based clinical health promotion (i Skåne). Internationell forskare inom kliniskt hälsofrämjande arbete för kirurgiska patienter och sårbara patientgrupper.

Claes Hultling, ny adjungerad professor i medicinsk vetenskap, är verksam som överläkare inom neurologi och rehabiliteringsmedicin samt VD och en av grundarna till Spinaliskliniken – en specialistklinik för personer med ryggmärgsskador. Har vigt sitt liv åt att främja forskning och behandlingsutveckling kring ryggmärgsskador.

Marie Wickman Chantereau, ny adjungerad professor i medicinsk vetenskap, är chefläkare på Sophiahemmet med övergripande ansvar för medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Hon är specialistläkare i plastikkirurgi och har haft flera ledande befattningar inom svensk sjukvård. Intresserar sig särskilt för patientnära forskning inom bröstrekonstruktion efter cancervård och riskreducerande kirurgi, mikrokirurgi och brännskadevård.