Carina Hägglund, får ST-läkarna att växa. Foto: Anja Steiber

ST-rådets motivering lyder: 

»Carina är en förebild som genom sin breda kliniska kunskap och erfarenhet inspirerar och entusiasmerar och med noggrannhet och stor ambition delar med sig av sin kompetens. Som ST-handledare gör hon tydligt att ingen fråga är för dum eller för liten att avhandlas. Hon uppmuntrar och ingjuter självförtroende och mod vilket får en att växa i yrkesrollen! Trots hög arbetsbelastning och ett stort handledaruppdrag finner hon alltid tid att handleda. Hon gör inte skillnad på olika arbetskollegor/kategorier. Hon är en mycket ansvarsfull handledare med en tillgänglighet för handledning som är väl över vad som kan begäras. Hon ser till sina många adepters utveckling på flera plan och vinnlägger sig om att alla kan utveckla såväl den kardiologiska kompetensen som den personliga.«