Helena Fadl – forskar kring graviditetsdiabetes.

Studien, den första i sitt slag, engagerar 11 kliniker runt om i Sverige, bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Örebro. Forskarna kommer att utvärdera ett stort nationellt material omfattande mellan 65 000 och 70 000 graviditeter. Bland annat ska effekten av Socialstyrelsens nya gränsvärden för graviditetsdiabetes i Sverige studeras och utvärderas i jämförelse med de gamla svenska riktlinjerna.

– Det är ett väldigt unikt projekt där Sverige är det enda land i världen som har fått denna möjlighet att göra en sådan utvärdering tack vare Sveriges register, säger Helena Fadl i ett pressmeddelande.