Ulf Aneröd – bästa handledaren 2018 på Helsingborgs lasarett. Foto: Alexander Siotis

Ett axplock av entusiastiska motiveringar till utmärkelsen vittnar om att:

»Ulf Aneröd är en fröjd att arbeta med på ortopedakuten. Hans inställning är att utbildning alltid är i fokus och tar sig alltid tid för att hjälpa yngre kollegor. Utöver att handleda och utbilda lyfter han envar läkare/At-läkare genom positiv feedback och stärkande kommentarer.«

Och:

»Jag gör AT på Helsingborgs lasarett och vill nominera Ulf Aneröd på ortopeden till årets handledare. Ulf är en eldsjäl på akuten som brinner för att undervisa oss AT-läkare i ortopedi. Han är också mån om att vi ska trivas, ha vettiga scheman och att vi i första hand ska lära oss så mycket som möjligt när vi är på akuten. Tack vare honom hade jag en fantastiskt bra placering på ortopedakuten och har lärt mig massor!«