Jon Olinder – flerfaldig favorit hos studenterna på läkarutbildningens temin 7 i Helsingborg. Foto: Oskar Ljungquist

Han fick utmärkelsen för sina pedagogiska insatser under termin 7 i konkurrens med alla övriga handledare inom de övriga fem ämnesområdena: neuro, reuma, hud, öron och ögon. Jon Olinder fick dessutom diplom av studenterna som bäste kliniska handledare under infektionsavsnittet under terminen. Infektionskliniken som helhet blev (för tredje gången sedan vårterminen 2017) klassad som bästa kliniska placering i konkurrens med sex andra placeringar under termin 7.

Jon Olinder är specialistläkare sedan några år och doktorand på infektionskliniken i Helsingborg med professor Heiko Herwald på Biomedicum i Lund som huvudhandledare. Projektet rör biomarkörer vid sepsis. I Helsingborg är Jon Olinder ST-studierektor och delar ansvar för klinikens arbete inom hepatitområdet.

Sin gedigna grundutbildning till läkare fick han i Köpenhamn. Till kollegernas glädje och uppskattning orkar han fortsatt att pendla dagligen från Espergaerde med tåg och båt för att arbeta på svenska sidan av Sundet, medan hustru och två pojkar i skol- och förskoleåldern finns i Danmark.