Handledarpris till Hanna Abäck i Malmö och Louise Moberg i Lund.

Hanna Abäcks pris motiveras så här:

»Med sin lugna framtoning lyckas hon alltid, trots en stressig vardag, att förmedla att hon har all tid i världen att hjälpa oss. Efter att man blivit handledd av Hanna är man lite lugnare, lite gladare och betydligt klokare. Dessutom är Hanna ett föredöme avseende patientbemötande.«

Motiveringen till Louise Mobergs utmärkelse lyder:

»Louise är alltid lika hjälpsam, vänlig och mån om att förklara, och oavsett tillfälle eller arbetsbelastning så bistår hon alltid med tid, kunskap och goda råd till den som behöver. Det finns inga dumma frågor! Hon ger dessutom ofta spontan feedback till oss ST-läkare i vårt vardagsarbete vilket gör att man växer i sin roll som läkare.«