Leif Groop – en medalj och 25 000 Euro rikare. Foto: Creative Commons

Leif Groop tog läkarexamen vid University of Bern, Schweiz, och återvände därefter till Österbotten, Finland, där han tjänstgjorde som hälsocentralläkare i Närpes. Han blev specialist i internmedicin och disputerade 1982 vid Helsingfors universitet.

Redan 1990 påbörjade han den så kallade Botnia-studien, en av världens största familjestudier på typ 2-diabetes, med syfte att utreda ärftlighetsfaktorer för diabetes.

År 1993 blev Leif Groop rekryterad till Lunds universitet som professor i Malmö. Där byggde han upp en spetsforskningsenhet i diabetes. Verksamheten expanderade och blev Lunds universitets Diabetescenter (Lund University Diabetes Center) och bildade tillsammans med Uppsala universitet ett nationellt forskningsnätverk för diabetesforskare i Sverige (EXIODIAB, Excellence Of Diabetes Research In Sweden).

J.W. Runebergs pris delas ut vartannat år och är uppkallat efter Johan Wilhelm Runeberg, (tredje sonen till Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg) som var professor i klinisk medicin vid Helsingfors universitet och donerade medel till priset 1902.