Allmänläkarna Lennart Svärd och Kim Stenbäcker – bäst i Örebro 2019. Foto: Bengt Karlsson

Lennart Svärd, verksam i Kumla, fick priset för sitt mångåriga och tålmodiga arbete med att bygga upp primärvården i Kumla. Han har i mycket varit en nytänkare som inte varit rädd för att pröva nya vägar. Vårdcentralen är i dag en attraktiv arbetsplats. Genom sina personliga kvaliteter är han dessutom en god och uppskattad förebild.

Kim Stenbäcker, som arbetar i Örebro, har med uthållighet och tålamod varit en stöttepelare på sin vårdcentral och bl a utvecklat diabetesvården till nationella utmärkelser. Hon har också tagit ansvar för jourverksamheten och 1177 i Örebro län. I vardagen är hon alltid närvarande med stor omtanke om alla medarbetare. Utmärkelsen »Kunskapens ljus« fick hon för att hon trots en pressad vardag skapar ett gott utbildningsklimat och är en uppskattad handledare.

Prisutdelningen skedde i samband med SFAM Örebro-Värmlands fortbildningsdagar för år 2019 på Loka Brunn. »Bästa allmänmedicinska insats« anses den ha gjort som under året bidragit med betydelsefulla insatser för allmänmedicinen. Priset »Kunskapens ljus« går till någon som gjort särskilt framstående insatser som handledare. Utmärkelsen »Kunskapens ljus« fick hon för att on trots en pressad vardag skapar ett gott utbildningsklimat och är en uppskattad handledare.