Maria Möllerström är bästa kliniska handledaren, enligt de yngre kollegerna. Foto: Maja Nelson

Maria Möllerström fick utmärkelsen för bästa handledare för »… framåtanda, närvarande handledning och stöd i både medicinskt tänkande och läkarrollen i stort. Tar sig alltid den extra tid som vi yngre kollegor behöver för att få framföra våra egna resonemang och ger därefter värdefull konstruktiv feedback. Utöver detta är hon alltid vänlig, kommer med glada tillrop och driver barnortopedin på ön framåt!«