Dan Bergkvist – prisas av skarpa hjärnor. Foto: Tove Gilvad

Dan Bergkvist har sedan augusti 2018 ett amanuensuppdrag där han undervisar och handleder läkarstudenter under termin 8 vid ortopediska kliniken på Skånes universitetssjukhus, Malmö.

– Att få priset är fantastiskt roligt och inspirerar mig i mitt fortsatta arbete. Det är förvånansvärt kul att ha hand om dessa skarpa hjärnor. Duktiga, begåvade studenter som verkligen vill lära sig och genom att undervisa får jag själv fördjupade kunskaper på området, förklarar Dan Bergkvist i ett pressmeddelande från Lunds universitet.