Glada pristagare (fr v): Mariam López Millán, Jana Hartelius och Johan Sahlsten Schölin.

Det är AT-kansliet tillsammans med AT-rådet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som delar ut handledarpriset. Valet av vinnare grundas på de nomineringar som AT-läkarna har gjort under det gångna året.

AT-läkarna motiverar Mariam López Milláns utmärkelsen med att hon »…alltid tar sig tid att handleda yngre och mindre erfarna kollegor. Helhjärtat och med ett tydligt rättspatos delar hon med sig av medicinsk kunskap och ger adekvat feedback och erbjuder dessutom stöd och vägledning i de jobbiga etiska situationer som är en ofrånkomlig del av arbetet på en akutmottagning.«

Jana Hartelius, får priset »…för hennes tillgänglighet, engagemang samt pedagogiska och uppmuntrande förhållningssätt som ger upphov till värdefull handledning av mindre erfarna kollegor«.

Johan Sahlsten Schölin får handledarpriset »…för hans tillgänglighet, engagemang för att undervisa, förmåga att ge adekvat och konkret handledning och mycket uppskattade stöd utav mindre erfarna kollegor«.