Håkan Fermhede och Per Lötvall – var sitt pris rikare. Foto (t v): Bengt Karlsson; Foto (t h): Privat

Håkan Fermhede, verksam i Kristinehamn, fick priset för »bästa allmänmedicinska insats i Värmland« för sina insatser i arbetet att åstadkomma en snabbare och mer jämlik utredning av patienter med misstänkt cancersjukdom.

Per Lötvall hyllades med priset »Kunskapens ljus” för sina uppskattade insatser som handledare där han lär ut såväl kunskaper som färdigheter och förhållningssätt och är ett pålitligt stöd för sina utbildningsläkare.

Utmärkelserna delades ut i samband med SFAM Örebro-Värmlands fortbildningsdagar för år 2019 på Loka Brunn. »Bästa allmänmedicinska insats« anses den ha gjort som under året bidragit med betydelsefulla insatser för allmänmedicinen. Priset »Kunskapens ljus« går till någon som gjort särskilt framstående insatser som handledare.