Marcus Davidsson och Kristine Hagelsteen skrev bästa avhandlingarna 2018 vid Lunds universitet.

Kristine Hagelsteen får priset för sitt arbete »Surgical education; assessment of simulators for training and selection of trainees«. Hon har använt simulatorer i utvärdering av titthålskirurgisk träning för att utvärdera kirurgers tekniska färdighet. Slutsatser från avhandlingsarbetet utgör basen för en studie som påbörjades 2017 av alla sökande till kirurgtjänster i södra Sverige. Genom detta arbete hoppas man kunna förbättra urvalsprocessen av läkare för att reducera risken för skador i sjukvården.

Marcus Davidsson belönas för sitt arbete »Viral vector barcoding, a BRAVE tool for next generation gene therapy«. Hans arbete gäller genterapi, närmare bestämt problemet att effektivt och exakt styra budbärarvirus till rätt mottagarcell eller vävnad, i första hand till hjärnan på försöksdjur. Hans nya metod, BRAVE, kan liknas vid systemet med streckkoder, där dessa koder kan användas för att målstyra budbärarvirus till rätt plats i kroppen. Metoden kan få bred tillämpning vid all genterapi och har redan väckt stort internationellt intresse.