Silviläkarna som flankerar Drottningen är fr v: Vasil Pema, Niran El Kouni, Sedigheh Mazloumi Kavkani och Terje Toomela. Foto: Yanan Li

De nya Silvialäkarna tog emot titel och diplom i närvaro av Drottning Silvia den 11 april i samband med en ceremoni på Kungliga slottet i Stockholm.

Magisterutbildningen är ett led i att öka kompetensen och utbildningsnivån inom vården av demenssjuka. Det är den enda utbildningen i sitt slag för läkare och motsvarande utbildning finns även för arbets- och fysioterapeuter. Magisterutbildningen i demensvård, som är helt webbaserad, är utformad för att man ska kunna arbeta samtidigt som man kompetensutvecklar sig på halvfart under två år.

Första Silvialäkarna diplomerades 2015. I dag är 27 personer med sådan diplom i världen. De flesta är verksamma i Sverige, men det finns även en Silvia Doctor i Kina, en i Japan, eni Tyskland och en i Luxemburg.