Åsa Kastbom – gläds åt priset. Foto: Oscar Lürén

Det är studenterna på termin 11 på läkarprogrammet i Linköping som ger Åsa Kastbom priset för hennes insatser »i den absoluta toppklassen«. Dessa »… präglas av en entusiasm som lämnar studenten inspirerad till fortsatt inläsning och arbete«, skriver studenterna i motiveringen till sitt val av pristagare.

»Åsa lyfter svåra och emellanåt känsloladdade ämnen om barn, ungdomar, sexualitet och övergrepp samt utmanar studenter till att förstå vikten av ett gott patientbemötande. Hon visar imponerande exempel på hur det går att vara personlig på ett professionellt sätt.«

Åsa Kastboms kommentar till priset: »Det är bland det finaste man kan få.«

Utmärkelsen »Kandidat Kork« delas ut sedan 1975 till en handledare eller föreläsare som »kan få även den mest korkade studenten att förstå«.