Hayyim Ramirez (t v) och Hannes Hartman – gladde sig åt utmärkelsen. Foto: Pernilla Sahlstrand Johnson

Hannes Hartman fick priset för att han »… alltid är trevlig och på gott humör trots den stressiga vårdsituationen. Hannes låter AT-läkarna ta plats, handleder på ett prestigelöst sätt där inga frågor är dumma att ställa och där det finns utrymme för konstruktiv feedback.«

Hayyim Ramirez fick priset för att han »… även i stressade situationer ser till att inkludera AT-läkare i undersökningar och procedurer och låter AT-läkaren göra så mycket som möjligt. Hayyim ger även konstruktiv återkoppling och är alltid öppen för frågor och diskussioner.«

Förutom äran och ett diplom fick de båda en handgjord kopp med sina namn på att förgylla kaffepausen med. Hayyim och Hannes pratade vid prisutdelningen om hur viktigt det är att aldrig sluta fråga som ung kollega och att behandla varandra med respekt och vänlighet, varje dag.