Årets bästa handledare Louise von Geijer flankerad av Natalie Andersson (t v), ordförande SLF Student Lund och Roy Pekny (t h), styrelseledamot i SLF Student Lund.

Louise von Geijer får årets handledarpris därför att hon, enligt motiveringen, är »… en superhärlig handledare som lär ut gynekologi och obstetrik på ett stimulerande sätt, ger konkret feedback och inspirerar till vidare lärande. Hon inbjuder varje dag till att en som student får ta sina något stapplande steg mot läkarrollen och backar alltid upp en.«

I nomineringstexten som gjorde Louise till årets vinnare heter det vidare:

»Louise – vilken stjärna! Hon slutar aldrig att lära ut och det gör henne inte heller någonting att saker får ta lite längre tid när vi studenter är med. Frågor, teoretiska förklaringar och klinisk blick balanserar hon på en nivå som är anpassad efter de kursmål som finns. Louise låter en testa sina vingar precis lagom mycket för att det ska vara utmanande och följer upp med konkreta tips på hur man kan bli ännu bättre. Från dag ett kände jag mig välkommen att fråga och våga ta plats – är man placerad med Louise går man inte bara bredvid, man går tillsammans som ett team och får egna uppgifter att utföra.«

»Jag lärde mig otroligt mycket de få dagar jag var placerad med Louise och jag önskar att det hade varit fler. Trots de få dagarna jag var placerad med Louise var hon under hela 6- veckors-placeringen involverad i mitt lärande på ett eller annat sätt – om man satt sysslolös och hon gick förbi blev man alltid inbjuden att följa med, hade man diskuterat ett fall tidigare återkopplade hon alltid hur det gick och om hon hade haft ett intressant fall stannade hon gärna och berättade om man sprang på varandra i korridoren.«