Erik Wall (t v) tog emot sin utmärkelse från Benny Ståhlberg, vice ordförande i Östra Skånes läkarförening. Foto: Mare Johansson

Valet av Erik Wall som pristagare motiverades av Östra Skånes läkarförening så här: 

»Årets läkarchef är just en sådan inspiratör, ung läkare med drivkraft och vilja att utveckla sjukvården, och är ett utmärkt exempel på skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare. Högt förtroende från sina medarbetare, medicinsk reell kompetens i det hen är satt att leda och ödmjukhet i sitt uppdrag. Parallellt balanserar han sitt chefsuppdrag med klinisk tjänstgöring som vi tror är viktigt för att det ska vara attraktivt för läkare att bli chefer.«

Underläkargruppen stödde också valet av Erik Wall med följande motivering: 

 »Erik har byggt upp från start ’Akutläkarna’ på Centralsjukhuset i Kristianstad – ledde införandet och arbetet som en ny specialitet och klinik. Under uppbygnaden har Erik om och om igen bevisat sitt starka engagemang. Erik är lyhörd och tar till vara samtliga underläkares synpunkter, alltid mån om att utveckla verksamheten och samtliga medarbetare som han har i uppdrag att leda.  Erik har skapat ett klimat på Akutkliniken i Kristianstad som tillåter nya lösningar och att samtliga kollegor får vara kreativa och komma till tals. Erik inser vikten av en bra arbetsmiljö och värnar om den individuella kompetensutvecklingen.«