Mikael Montelius och Maria Frånlund tog emot sina diplom efter paneldebatten. Foto: Anna-Lena Lundqvist

»AG-Priset 2019« är ett kliniskt cancerforskningspris som delas ut till författare av avhandlingar inom den basala cancerforskningens olika områden.

GCM2019, som hölls i Göteborg för första gången den 6–7 maj, organiserades av Sahlgrenska cancer center (SCC). Syftet med detta första möte var att lyfta fram det breda spektrum av cancerforskning som bedrivs i Göteborg och skapa en plats för interaktion mellan forskarna.