ST-läkare Ida Djupedal (t v) överlämnar diplomet till Anne-Katrin Kantzer. Foto: Lars Joelsson

Anne-Katrin Kantzer får 2019 års utmärkelse därför att hon »… är en erfaren barnläkare och barnpsykiatriker men även forskare och aktiv inom utbildningsfrågor och SFBUP. Hennes varmhjärtade engagemang i sitt arbete med patienter och kolleger på såväl lokal som nationell nivå är en inspiration för oss ST-läkare och hon är en sann förebild i ordets rätta bemärkelse.«

Utmärkelsen utdelades vid Svenska BUP kongressen i Göteborg 2019.