Alexander Santillo och Victoria Larsson tillsammans med Margareta Grind Bundy (i mitten) Bundy-stiftelsens ordförande.

Victoria Larssons forskningsprojekt inriktar sig på att utforska nya biomarkörer vilket kan bidra till en tidigare och mer korrekt diagnos, med fokus på visualisering av olika sjukdomsprocesser bland annat med hjälp av PET-kameraundersökning. Parkinsons sjukdom och atypiska parkinsonsjukdomar börjar flera år innan de första symptomen är tydliga, vilket öppnar ett fönster i tid för att diagnostisera och starta behandling betydligt tidigare än idag.

Alexander Santillo studerar frontotemporal demens (tidigare kallad pannlobsdemens). Diagnosen frontotemporal demens kan vara svår att ställa. Vid sjukdomen sker en gradvis förändring av personens personlighet.  Ett stort bekymmer är att personens förmåga till empati minskar, men empati är svårt att mäta. Denna studie försöker göra just detta, mäta vår förmåga till empati genom en funktionell magnetkameraundersökning och undersöka om denna metod kan användas för att ännu tidigare diagnosticera frontotemporal demens.

Syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse är inrättad för att stödja medicinsk forskning vid Lunds universitet, specifikt inom områdena neurologi och kardiologi.