Aidin Rawshani – pris för årets bästa avhandling. Foto: Elin Lindström Claessen

Avhandlingen »Epidemiological aspects of cardiovascular morbidity and mortality among individuals with diabetes: the relative importance of cardiovascular risk factors« från 2018 handlar om diabetes ur ett befolkningsperspektiv, och omfattar både traditionella statistiska metoder och maskininlärning.

En av de delstudier som ingår i avhandlingen och som publicerades i The New England Journal of Medicine (NEJM) i april 2017, visade att förekomsten av hjärt-kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige kraftigt minskade under åren 1998–2014.

Enligt motiveringen till priset har Aidin Rawshani »… visat betydande nytänkande och förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen inom det område han valt. Betydelsen av det han funnit vid sina analyser illustreras av att samtliga artiklar publicerats i mycket högt rankade medicinska tidskrifter.«

För avhandlingsarbetet har Aidin Rawshani och hans kollegor samkört data från Nationella Diabetes Registret med andra kvalitetsregister för information om komplikationer, socioekonomiska variabler och dödsorsaker.