Tobias Franz (t v), Jenny Kraftling Angerås och Anders Jans – de tre bästa AT-handledarna i Region Örebro län. Foto: Ebba Elfstrand

De tre AT-handledarna har utmärkt sig genom att visa ett stort engagemang och bidra med ett bra stöd och god handledning för AT-läkarna.

 

»Tobias är en kunnig och inspirerande läkare, pedagogisk handledare och en allmänt trevlig person och för oss ett självklart val för utmärkelsen årets handledare«, skrev AT-läkarnas motivering till valet av Tobias Franz. 

Jenny Kraftling Angerås får priset för »…sitt sätt att alltid verka lugn när det är kaos på akutmottagningen. För att hon bemöter patienter och kollegor med respekt, vänlighet och stor empati och på så sätt bidrar till en god stämning på arbetsplatsen«, och för att »hon är en kvinnlig förebild i den mansdominerade kirurgin«.

Motiveringen till Anders Jans pris lyder bland annat: »Med ett outtröttligt engagemang och intresse har Anders handlett oss på kirurgkliniken. Han lyssnar alltid på våra frågor och tar sig tid att ge genomtänkta svar. Anders intresserar sig alltid för oss som kollegor trots vår korta tid på kliniken och har alltid en välkomnande attityd. Att också ha förmågan att låta så pigg och glad klockan 03:30 när man blir väckt som bakjour är för oss ett mysterium.«