Zoltán Szabó tackar för utmärkelsen. Foto: Maj-Britt Tornell

Motiveringen till att han får priset lyder:

»Zoltán lägger ned tid och engagemang i sin handledning. Han sprider detta engagemang till studenterna och föregår med gott exempel vad gäller professionellt förhållningssätt. Med precis rätt mängd handledning styr han studenterna in på relevanta områden och bidrar med kliniska kopplingar för att betona vikten av det som lärs ut.

Zoltán motiverar gruppen till att studera mer och lära för ett syfte som är viktigare än att endast klara tentamen och som erfaren läkare ger han lärorika och intressanta kliniska perspektiv på materialet och diskussionerna under basgrupperna.«