Hritul Karim – läkarstudenternas favorit. Foto: Rainer Tihvan.

Han får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset den 28 maj 2019. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av termin 5 och 6.