Ingela Franck Lissbrant. Foto: Liv Öian

Enligt motiveringen till priset är hon »… en mycket uppskattad verksam kliniker och forskare som med sin kompetens och smittande entusiasm drivit på utvecklingen av prostatacancervården i Västra Götalandsregionen och i hela Sverige«.

Ingela Franck Lissbrant är bland annat vice ordförande i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som räknas som världens bästa prostatacancerregister.