Glada pristagare (fr v): Ann Kinell, Eva-Lena Scott (sjuksköterskor), Tomas Ahlqvist (läkare), Eva-Lena Uhlin (sjuksköterska), Per Henriksson (avdelningschef) och Olga Svensson (sjuksköterska) representerar infektionskliniken, Centralsjukhuset, Karlstad.

Tack vare infektionsklinikens banbrytande arbetssätt, som började införas 2016, har ingen patient drabbats av trycksår under de senaste 1,5 åren. Sjukhusförvärvat trycksår är annars en av de vanligaste vårdskadorna i Sverige. Inom Region Värmland drabbas var tionde patient, ett problem som orsakar onödigt lidande och kostar sjukvården stora resurser.

Enligt motiveringen till priset har infektionsklinikens arbete »…resulterat i en säkerhetskultur som har medfört att inga undvikbara trycksår har uppstått hos patienterna. Då arbetssätten är generaliserbara både inom det trycksårsförebyggande arbetet och inom andra patientsäkerhetsområden finns goda förutsättningar för spridning till andra verksamheter.«