Alkistis Skalkidou belönad för sin forskning. Foto: Mikael Wallerstedt

Alkistis Skalkidou får priset för sina framstående insatser för att öka kunskapen om kvinnors mentala hälsa kring förlossning. Enligt medicinska och farmaceutiska fakultetens priskommitté vid Uppsala universitet, som beslutat att tilldela henne priset, tillämpar hon framgångsrikt en lång rad metoder inom epidemiologi, genetik, epigenetik, proteomik och metabolomik för att belysa detta viktiga och kliniskt relevanta område.

Eric K. Fernströms Svenska pris delas ut till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare som ännu inte fyllt 45 år och som är verksamma vid en svensk medicinsk fakultet. Fakulteterna i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund utser en pristagare var. Priset på 100 000 kronor delas ut på Forskningens dag i Lund den 6 november 2019.