Johan Königsson – hyllad ST-handledare på Psykiatri Nordväst i Stockholm. Foto: Matilda Malmodin

Han får priset för sitt engagerade och strukturerade omhändertagande och handledning av ST-läkare. Han har en förmåga att se varje individ och anpassa handledningen efter denne, framhålls i motiveringen till utmärkelsen. Johan Königsson är också en förebild som kollega då han genom förbättringsarbete på mottagningen, där han är MAL, bidragit till att förbättra vården för patienterna. Det har även gynnat ST-läkarnas utbildning inom allmänpsykiatrisk öppenvård och ökat deras intresse för området.