Heléne Dalemo Lundin – hyllad av ST-läkarna. Foto: Joanna Romell

Nomineringen av den stolta vinnaren till priset lyder (i nerkortad version):

»Tryggheten hos Heléne, i kombination med hennes höga kompetens både medicinskt och kirurgiskt, gör att handledningen från henne inger lugn, uppmuntran och möjligheten att lyckas. /…/ Heléne har en mycket uppskattad förmåga att beröra, handleda och dela med sig av erfarenheter även i etiska frågeställningar och den professionella utvecklingen. Lyhördheten och bemötandet till patienter, anhöriga och kollegor är av Heléne högt prioriterade och detta blir väldigt tydligt för oss runtomkring. Hon visar ett stort kurage i sina ställningstaganden och är även en förebild för oss genom att hon själv prestigelöst vågar fråga om något är oklart. Heléne har en mycket god förmåga att se helheten, både hur det ska vara hållbart och rättvist för oss på arbetet men också hur arbets- och privatliv ska kunna kombineras. Helénes omtanke är stor och hon tar ofta själv initiativ för att efterfråga och följa upp måendet hos sina kollegor /…/. Vi vill tacka dig för allt du hittills lärt och hjälpt oss med.«

Priset delades ut under pompa och ståt i samband med SFOG-veckan i Östersund i slutet av augusti.