Lars Lannfeldt tog emot priset i Los Angeles av professor Khalid Iqbal, medgrundare till Alzheimer’s Association International Conference.

Lars Lannfeldt tog emot priset i juli på den internationella Alzheimerkonferensen, AAIC Alzheimer Association InternationalConference i Los Angeles, USA. Utmärkelsen är uppkallad efter professorn Khalid Iqbal, medgrundare till Alzheimer’s Association International Conference, och ges till seniora personer som genom betydande vetenskapliga bidrag visat på livslångt engagemang för framsteg i kampen mot Alzheimers sjukdom och demens.

Utmärkelsen till Lars Lannfeldt motiveras med hans upptäckter av mutationer som bidragit till kunskap kring uppkomsten av Alzheimers sjukdom, liksom hans forskning som lett fram till läkemedelskandidaten BAN2401 med potential att minska klinisk försämring och inlagring av amyloid-beta i hjärnan hos Alzheimer-patienter.

– Jag är djupt tacksam över att få Khalid Iqbal Lifetime Achievement Award från Alzheimer Association. Mitt största tack går till familjer och patienter med Alzheimers sjukdom som har bidragit genom att delta i forskningen, sa Lars Lannfelt när han mottog priset.

Han tackade också »…alla de kompetenta samarbetspartners jag har haft under årens lopp samt det internationella forskningsvetenskapliga samfundet inom Alzheimers sjukdom«.