Glad åt utmärkelsen är Årets Handledare 2019, Louise von Geijer (i mitten), flankerad av Theodor Lav (t v), ordförande i Sveriges läkarförbund Student, och Johanna Wagenius, överläkare och verksamhetschef för kvinnokliniken vid Helsingborgs lasarett.

Styrelsen i Sveriges läkarförbund Student anser att Louise von Geijer är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets handledare 2019.

»Louise slutar aldrig att lära ut. Frågor, teoretiska förklaringar och klinisk blick lanserar hon på en nivå som är anpassad efter kursmålen«, skriver Theodor Lav, ordförande i Sveriges läkarförbund student. »Louise bjuder in studenterna till att ta plats och ingå i ett team – inte bara att gå med under placeringen. Med detaljrik uppföljning och konkret feedback är Louise en riktig inspiration till vidare lärande.«