Kardiologen Jacob Hollenberg gläds åt checken på 6 000 000 kr, just mottagen från Prins Daniel, t h, och Kristina Sparreljung, t v, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Foto: Jennifer Glans

– Jag är oerhört stolt och tacksam över det här fina anslaget! Det ger mig och min forskargrupp möjlighet att utveckla och studera nya behandlingsmetoder med målet att öka överlevnaden vid hjärtstopp, säger Jacob Hollenberg, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med sina medarbetare arbetar han med att utveckla och utvärdera praktiska metoder för att hjälpa de uppemot 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. Prins Daniels anslag gör det möjligt för Jacob Hollenberg och hans forskarteam att fortsätta sitt arbete med syfte att öka överlevnaden hos dem som drabbas av det potentiellt dödliga tillståndet.

Bland annat ska de utvärdera om drönare utrustade med hjärtstartare kan korta tiden till defibrillering, om nedkylning av hjärtstoppspatienters hjärnor kan förbättra överlevnaden, om förenklad hjärt-lungräddning med bara bröstkompressioner är lika bra som traditionell hjärtlungräddning samt om artificiell intelligens kan öka igenkännandet av hjärtstopp på larmcentralen.

– Plötsligt hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker, men det är också ett område där forskningen har nått stora framsteg. Jacob Hollenberg har under flera år gjort livsviktiga insatser i kampen mot hjärtstopp, framhöll Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, enligt pressmeddelandet.