Johan Herlitz tog emot priset från Angelica Vikström, enhetschef, ambulanssjuksköterska, Region Västmanland. Håkan Klementsson, ordförande för Flisa, lämnade blommor. Foto: Peter Thore

Johan Herlitz får »Prehospitala priset 2019« för att han »…genom mångårigt arbete inom den prehospitala hjärtsjukvården utvecklat dagens HLR-register och omsatt dess nya kunskaper i praktisk sjukvård vilket bidragit till en ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Han är en föregångare vad gäller kunskapsstyrning innan detta begrepp blev allmänt gods och han har en lysandeförmåga att förmedla detta till medarbetare och doktorander.«

Johan Herlitz har forskat kring kardiovaskulära sjukdomar sedan 1976. Han har handlett 35 doktorander till disputation och är medförfattare till ca 750 vetenskapliga publikationer som genererat mer än 60 000 citeringar.

Det Svenska prehospitala priset 2019 delas ut av Falck, Flisa, Kommunal och Vårdförbundet.