Glada kollegor på medicinavdelning 9! Från vänster, bakre raden: Ingmari, Gith, Elin, Christer, Stina, Anna, Helena, Annica, Karolina. Sitter: Jenny, Emelie, Vivi, Frida, Sofia. Ligger ner: Emelie

– Det här är hela lasarettets pris. Tack vare vårt goda samarbete mellan avdelningar och professioner ger vi våra patienter ett snabbt, effektivt och tryggt omhändertagande, säger Anna Lindh, avdelningschef för medicinavdelning 9, i ett pressmeddelande.

Riksstroke kontrollerar att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Registret innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter 3 och 12 månader efter insjuknandet.

– Alingsås lasarett har Sveriges bästa strokevård enligt Riksstrokes kriterier, säger Per Ivarsson, kanslichef på Riksstroke.