László Tabár hyllad för livslångt engagemang i mammografi.

Diplomet överlämnades av delstatsguvernören Tamilisai Soundararajan i Hyderabad, dit László Tabár var inbjuden för att hålla två dagars undervisning för 300 av mammografisällskapets medlemmar på temat »Multimodality approach to diagnosis of breast diseases«.

Utmärkelsen motiveras med László Tabárs »omsorgsfulla forskning och originella vetenskapliga artiklar« som har hjälpt sprida budskapet om nyttan med mammografi. Hans arbete »har varit avgörande för etablerandet av standard för mammografiundersökningar i många länder«, enligt motiveringen.