Bästa kollegan Miriam Todd gratuleras av Axel Petersson (t v), ordförande i DLF Jönköping, och Bengt Hultberg (t h), ordförande Jönköpings läns läkarförening. Foto: Anna Tillberg

Miriam Todd »tillför glädje till arbetsplatsen och skapar en arbetsmiljö som gör att man alltid ser fram emot att komma till arbetet, även på måndagarna och efter semestern«, lyder kollegornas omdöme. »Hon skapar gemenskap i arbetsgruppen, hittar alltid något sätt att vända det tråkiga eller svåra till någonting roligt och spännande och trots sitt fulla schema lyckas hon hitta tid att svara på frågor, hjälpa och stödja. Hon är en fantastisk handledare för alla utbildningsläkare, bryr sig om alla, såväl patienter som kollegor och är en stöttepelare för alla både på arbetsplatsen och utanför«.

Det är för andra året i rad som »Årets kollega« koras av Jönköpings läns läkarförening som vill »uppmärksamma läkare som i sitt dagliga arbete bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara kollegiala, omtänksamma och generösa med sitt kunnande, sin erfarenhet och tid«.