Stefan Ström – hedersmedlem.

Stefan Ström har bland annat »…lett det s k DCD-projektet på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting som innebär att organ kan doneras efter cirkulationsstillestånd. En pilotstudie har framgångsrikt genomförts som innebär att fler njursjuka och andra patientgrupper med livshotande sjukdomar kommer att kunna transplanteras i framtiden.«

Stefan Ström valdes till hedersmedlem i Livet som Gåva i samverkan med Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins minnesfond under den årligen återkommande Donationsveckan.

Livet som Gåva grundades 1997 och består av patientorganisationer och berörd medicinsk profession inom transplantationsområdet. Syftet är att väcka opinion för att fler ska ta ställning för donation av organ och vävnader samt att hinder för organdonation undanröjs.