Jubileum för 41 kurskamrater 60 år senare. Foto: Anders Dohlwitz

I september 1959 påbörjade vi våra medicinska studier på Karolinska Institutet. Sextionio ivriga studenter fann snart att detta skulle bli en fascinerande resa in i framtiden.  Det började visserligen med en massa råplugg – anatomi, histologi, fysiologi, kemi, farmakologi …. Vi hade »duggor« varje vecka, vilket var befrämjande för inlärningen.

Kurskamraterna var mångbegåvade och utöver sin läskunnighet var de också sångare, idrottsutövare, spexmakare, vinkännare och mycket annat. Inte undra på att vi hade fantastiskt trevliga studieår!

Efter hand kom allvaret in i bilden och vi kastades ut i vardagen. Vi kom att engagera oss i olika delar av den medicinska världen; en del blev forskare, andra blev kardiologer, kirurger, farmakologer, neurologer, psykiater, barnläkare, socialmedicinare etc. Vi befolkade alla områden och med stor framgång! Flera professorer, ett antal docenter, många överläkare.

Nu, 2019, kände vi att det var dags att fira 60-årsjubileum på Läkarförbundet, i de vackra nyrestaurerade lokalerna på Villagatan. Vi var 41 deltagare – en stark siffra med tanke på att vi var 69 från början och att 14 personer avlidit varav de flesta på senare år.

Kvällen tog slut vid elvatiden (ej helt ovanligt för 80-åringar…). Ett fotografi togs där några fortfarande smidiga kamrater intog liggande poser.

För kamraterna tecknar

Mora Kallner

docent, specialistläkare, pensionerad