Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall belönas med 2019 års Nanna Svartz-stipendium. Foto: Erik Sundin/Reumatikerförbundet

Inger Gjertssons forskning har bland annat lett till utvecklingen av ett nytt diagnostiskt prototypkit för reumatoid artrit.

Christopher Sjöwalls forskning bidrar till säkrare diagnostik och individualiserade behandlingsstrategier vid systemisk lupus erytematosus (SLE).

Nanna Svartz-stipendiet på 150 000 kronor, instiftat för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism, delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet.