Pristagare och glada medföljare utanför kongresshallen i Buenos Aires: (fr v) forskaren Tobias Karlsson, överläkare Mattias Hoffner (bihandledare), docent överläkare Håkan Brorson (handledare), arbetsterapeut Karin Ohlin, fysioterapeut Barbro Svensson.

Tobias Karlsson, som bedriver sin forskning vid plastikkirurgiska klinikens lymfödemcentrum, Skånes universitetssjukhus i Malmö, tog emot priset – ett diplom och 500 amerikanska dollar – av presidenten för kongressen, professor Cristóbal Papendieck. Världskongressen hölls i september 2019 i Buenos Aires, Argentina.